Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tak jako v každém obchodě, i nám záleží především na spokojenosti našich zákazníků a snažíme se nastavit a dodržovat pravidla, která mají v první řadě chránit naše zákazníky a ujistit je, že jejích spokojenost je pro nás a vaše včely to nejdůležitější.

1. Základní údaje

Dodavatel:
MEDUŠKA – medové dárky

Monika Bednářová

Mikulovice 21

675 22 Stařeč


 IČ:
03532089
 DIČ: CZ
7552134557
Provozovna:
 
Mikulovice 54, 675 22 Stařeč
Kontaktní údaje:
 +420
721 783 232
Email:
 
bednarova@meduska.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
 
2800686679/2010, vs: číslo objednávky


2. objednávka zboží

Nákup probíhá vložením včelích produktů do košíku.

Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky.

Dodavatel nezaručuje dostupnost všech produktů. V případě nedostatku některého produktu bude zákazník kontaktován se snahou nabídnout alternativní řešení.

Obrázky medových produktů i svíček jsou ilustrativní a mohou se mírnělišit od skutečného vzhledu.

Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Ta je připočtena v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy.

U dokončení objednávky zákazník uvede své kontaktní údaje pro účely odeslání zboží.

Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „potvrzení objednávky“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami.

Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

3. Platba a doprava zboží

platba je možná následujícími způsoby:

 • dobírkou (60 Kč navíc se zobrazuje v položce dopravy GLS, jedná se o příplatek za platební transakci, kterou nám účtuje GLS)

 • převodem na účet (či složenkou na poště)

 • platba platební kartouK uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím

doprava je možná následujícími způsoby:

 • osobním převzetím v provozovně (po předchozí tel. domluvě)

 • zasláním Českou poštou

 • zasláním Balíkovnou

 • zasláním GLS

 • zasláním Zásilkovnou


Cena za odeslání objednávky je závislá na její hmotnosti a její výše je uvedena vždy před dokončením objednávky.

K expedici zboží dochází nejdříve v den objednávky, průměrně 2. či 3.pracovní den od objednávky, velmi výjimečně 7. a následující pracovní dny. Datum dodání nelze deklarovat, v případě zdržení objednávky o více něž 7 pracovních dnů dodavatel podá na dotázání informaci o důvodu zdržení, případně o možném urychlení vyřízení objednávky.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu meduska.cz. 

5. Trvanlivost a reklamace

Minimální trvanlivost včetně podmínek skladování veškerých medových pochoutek je vždy uvedena na obalu.

Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. Dodržování hygienických předpisů

Provozovatel portálu meduska.cz výrobce a dodavatel prohlašuje, že jsou veškeré suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zejména:


 • výrobce a dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků

 • výrobce a dodavatel má oprávnění výrobě a prodeji produktů živočišného původu

 • je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb.

 • všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

 • se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

7. Zrušení objednávky dodavatelem

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

 • zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)

 • neproběhla platba za zboží

 • objednávka je falešná

O zrušení objednávky je zákazník informován.


8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel portálu meduska.cz a dodavatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.
 Je-li zákazník spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení sporu je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

 

 

 

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je …Monika Bednářová…. IČ 03532089 se sídlem Mikulovice 21, 67522 Stařeč, zapsaná v živnostenském rejstříku Třebíč (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa:Monika Bednářová, Mikulovice 21, 675 22 Stařeč

e-mail: bednarova@meduska.cz

telefon: +420 721 783 232

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení

 • e-mailová adresa

 • poštovní adresa

 • telefon

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • plnění právních povinností vůči státu,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Mailchimp,

 • společnost ….,

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména užíváním hesel, antivirového programu a zálohováním.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12.2.2021.